Frukt- og Siderruta, Ulvik

Frukt- og siderruta i Ulvik forbinder fruktgardane Ulvik Frukt & Cideri, Syse Gard og Hardanger Saft- og Siderfabrikk. Dette er ei lett spasertur frå Ulvik sentrum, og du kan besøkja gardane som ligg langs ruta. Gardane har utsal av produkta sine - inkludert sider.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Nettside

Om

Frukt- og siderruta, den einaste av sitt slag i Noreg, er eit samarbeid mellom Hardanger Saft- og Siderfabrikk, Syse Gard og Ulvik Frukt & Cideri. Dei arrangerer siderslepp i mai og fruktslepp i oktober. Gardane tek i mot grupper etter avtale for omvising og smaksprøvar, min. 10 stk el. minstepris. Ta direkte kontakt med kvar enkelt. For einskildturistar prøv Taste Hardanger – tastehardanger.com. Det er gangavstand mellom gardane frå sentrum, og alle legg vekt på å gje ulike opplevingar. Alle gardane har salsløyve for sider.

Kart