Ulvik vass-skiklubb

Inne i Holmen ved fotballbana og badestranda held Ulvik Vasskiklubb til, med moglegheiter for å køyre vasski og leige bananbåt. Du vert då teken ut på ei fartsfylt vass-skikøyring på Ulvikfjorden, og tilbodet er ope for både store og små. Klubben stiller med naudsamt utstyr og tilbyr i tillegg utleige av bananbåtar for minimum to personar (maksimum fem personar).

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Onsdagar, laurdagar og sundagar har Ulvik vasskiklubb køyring for både medlemmar og ikkje-medlemmar i Holmen ved kaien.

Kart