Ulvik Turlag

Ulvik Turlag har lenge invitert til turglede og tilbyr guida fjellturar i område rundt om i Ulvik. Guidane er både erfarne og lommekjende, for å forsikre at gruppa får ein trygg, komfortabel og kjekk tur. Undervegs vil guiden fortelje om litt lokalhistorie og kultur i Ulvik, slik at du vert kjend med bygda både no og då.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Ulvik Turlag vart skipa 11. september 1988 på Jonstøl. Ulvik Turlag har som motto "Me turar pao". Turlaget inviterer med på mange flotte turar for born og vaksne. Ulvik Turlag skipar til fjellturar i tida mai-oktober med lokalkjende, erfarne leiarar som er lommekjende i område rundt Ulvik og omegn. Foreininga har i tillegg ansvar for å vedlikehalde merka stiar for å sikre seg for at stiane er trygge og gode å finne fram på. I tillegg har turlaget fleire lokale initiativ for å inspirere turglede for lokale, små og store. Mellom anna står Ulvik Turlag bak den årlege "Stølstrimmen"; ei lokal orientering i flotte stølsområde rundt Ulvik, med trekking av premiar for dei som har vore innom alle områda. 

Kart

Arrangement i nærleiken