Trolltunga

Jan
19

Trolltunga er den mest spektakulære fjellformasjonen i Noreg. Den ligg 1180 moh, om lag 700 meter over Ringedalsvatnet. Her er det fantastisk og luftig utsikt. Turen til Trolltunga startar i Skjeggedal og går i høgfjellet.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside
Tripadvisor

Om

Ved den vestlege avslutninga av Hardangervidda finn du Trolltunga, den mest spektakulære fjellformasjonen i Noreg. Trolltunga er eit lite steinplatå som stikk ut frå berget 700 meter over Ringedalsvatnet. Turen opp går for det meste i høgfjellsterreng og er lang og krevjande. Men du får løn for strevet– der oppe ventar eit praktfullt utsyn.

Stien til Trolltunga (1180 moh.) er godt merka. Frå hovudstartpunktet på P2 i Skjeggedal er turen fram og tilbake på 28 kilometer. Høgdeskilnaden er 800 meter. Normalt er ein tilbake etter 8–12 timar. Ein kan også starte på P3 Mågelitopp. Frå P3 Mågelitopp er turen fram og tilbake på 20 kilometer. Høgdeskilnaden er 320 meter og normalt er ein tilbake etter 7–10 timar.

Meir informasjon finn du her: www.trolltunga.com 

Det går shuttlebussar mellom Odda, P1 Tyssedal og P2 Skjeggedal. I tillegg går det bussar med mindre kapasitet mellom P2 Skjeggedal og P3 Mågelitopp.

Skilt langs stien viser kor langt du har gått og kor langt det er att til Trolltunga.

Det er 4G-dekning på store delar av turen. Fotturen til Trolltunga er anbefalt frå starten av juni (avhengig av når snøen smeltar) og ut september. Det er viktig å vurdere om ein er i god nok form og har godt nok utstyr. All naturbasert aktivitet er på eige ansvar.  Er du uerfaren med krevjande fjellturar bør du vere med på guida tur. Trolltunga Active og Trolltunga Adventures tilbyr guida turar. Frå  januar kan du bli med på guida truge- eller skitur med Trolltunga Active.

1. juni – 30. september: Guide tilrådd. Erfarne turgåarar kan gå utan. Start fjellturen før kl. 8. (I juni–juli kan du starte litt seinere)
1. oktober – 31. mai: Berre med guide.

UTSTYR, VÊRMELDING OG TROLLTUNGA TRAIL INFORMATION

Vêret i høgfjellet kan endre seg raskt, og det er alltid kaldare på høgfjellet enn ved fjorden. Sjekk vêrmeldinga

og gå ikkje dersom det er sterk vind, mykje regn eller tåke. Kvart år er det redningsaksjonar etter turgåarar i vanskar- ver førebudd: Fjellsko, ekstra klede, regnklede, rikeleg med mat og drikke, lommelykt, enkelt førstehjelpsutstyr, fjellduk.
Utstyr kan leigast i Skjeggedal og på turistkontoret i Odda.

TROLLTUNGA TRAIL INFORMATION

På Trolltunga Trail Information legg Fjellvakta ut informasjon om forholda på Trolltunga.

FOTOGRAFERING PÅ TROLLTUNGA

På dagar med fint vêr, er det mange som går til Trolltunga. Då er det mange som ventar på å få tatt bilete ute på sjølve tunga. Prøv difor å vera effektiv når du tek bilete og avgrens deg til to ulike poseringar.
Nokon framfor aller bak deg i køen vil helt sikkert ta bilete av deg - berre spør!

RÅD FOR VANDRARAR

Alltid

Ta med rikeleg med mat og drikke.
Ta med ekstra varme, vind- og vanntette klede.
Hald deg saman med dei du går saman med - gå aldri frå nokon.
Hjelp oss med å ta vare på naturen vår! Vennligst ta med deg alt bosset ditt tilbake. Kast det i bossbøttene på parkeringsplassane.
Teltplass og toalettbesøka må vera nedanfor stien og godt borte frå bekker.

Aldri

Av sikkerheitsmessige årsaker, bruk ikkje droner langs stien.
Fest aldri klistremerker på skilt eller informasjonstavler. Informasjonen er viktig for alle turgåarar!
Bål er ikkje tillatt melllom 15. april og 15. september.
Ikkje forurens bekkane våre!

Ta kontakt med Odda turistkontor for meir detaljert informasjon om turen, kart og overnatting turistkontor@odda.kommune.no 

TRANSPORT, PARKERING OG STARTPUNKT
Med eigen bil
Køyr rv. 13 til Tyssedal, 6 km frå Odda sentrum. Frå Tyssedal føl du skilta Trolltunga/Skjeggedal.

Parkering                                 
P1 i Tyssedal
220 parkeringsplassar

Parkeringsavgift:

Same dag (til midnatt) – NOK 300
To dagar (til midnatt) – NOK 500
Tre dagar (til midnatt) – NOK 700
Valfri transport til P2/P3 må betalast separat. 

Avstand til Trolltunga: 40 km t/r
Høgdeskilnad: ca. 1040 m
Høgdeskilnad total: ca. 2000 m
Estimert gangtid: 15 t t/r

P2 i Skjeggedal – hovudstartpunkt
180 parkeringsplassar

Parkeringsavgift:
Same dag (til midnatt) – NOK 500
To dagar (til midnatt) – NOK 700
Tre dagar (til midnatt) – NOK 900

Valfri transport til P3 må betalast separat.

Avstand til Trolltunga: 28 km t/r
Høgdeskilnad: ca. 800 m
Høgdeskilnad totalt: ca. 1200 m
Vegen er for smal for campingbilar og minibussar. Maks lengde 5,2 m.
Estimert gangtid: 8–12 t t/r

P3 Mågelitopp
Kortar turen t/r Trolltunga med ca. 3 t.
Privat bomveg/parkeringsplass
30 parkeringsplassar.
Parkeringsavgift NOK 600 for ein dag (2020 pris).

Berre førehandstinging.
Avstand til Trolltunga: 20 km t/r
Høgdeskilnad: ca. 320 m
Høgdeskilnad totalt: ca. 800 m
Estimert gangtid: 7–10 t t/r.

Meir informasjon: https://trolltunga.com/plan-your-trip/parking-and-transportation/

Transport frå Odda til P1 Tyssedal og P2 Skjeggedal
Det går shuttlebussar mellom Odda, P1 Tyssedal og P2 Skjeggedal.
To busselskap køyrer denne ruta, Odda Taxi og Odda Buss.
Sesong: ca. 13. mai - 26. september

Meir informasjon: https://no.trolltunga.com/parkering-og-transport/

Transport frå P2 Skjeggedal til P3 Mågelitopp
Det går bussar med mindre kapasitet mellom P2 Skjeggedal og P3 Mågelitopp.
Sesong: 15. juni–15. september (avhengig av snøforhold).
Avgrensa kapasitet. Førehandstinging er tilrådd.

Meir informasjon: https://no.trolltunga.com/parkering-og-transport/

Shuttlebus Hardanger tilbyr etter avtale skreddarsydd transport service til og frå start og sluttpunkt av turen. Booking informasjon finn du her.

Kollektivtransport til Odda
Fleire daglege bussavgangar til/frå Voss, Bergen, Stavanger og Oslo.
Nasjonal ruteplanleggar: https://en-tur.no
Vestland fylke ruteplanleggar: https://reise.skyss.no/planner/travel-plans

Flyplassar:
Haugesund (2,5 timar)
Bergen (3 timar)
Stavanger (4 timar)
Oslo (6 timar)

Meir informasjon: https://no.trolltunga.com/parkering-og-transport/

Gradering
Natur og terreng
Sesong

Kart