Rallarvegen i Finse

Opplev det beste av vill, norsk natur langs 92 km lange Rallarvegen. Vegen byr på flotte opplevingar i fjellet, og høver seg godt til å både sykle og gå.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Hardangervidda område. Kultur-, sykkel- og gangveg mellom Haugastøl - Finse - Hallingskeid - Myrdal - Flåm. Bygd i åra 1895-1902. Sjølve vegen, jernbanelina, bruer og stikningsboder, brakker og vaktarbustadar er alle eit minnesmerke over bygging og drift av Nord-Europas høgstliggjande jernbane. Vegen har ei totallengde på 95 km medrekna strekninga Upsete - Mjølfjell. Ved vegen finn ein og Rallarmuseet, eit museum som syner førearbeid, prosjektering, stikking og bygging av Bergensbanen i åra 1871 til opninga i 1909. Levande smie og museumskafe. Tilgjengelegheita av vegen er veravhengig.

Kart