Privat breførar - Folgefonni Breførarlag

Nov
27

Skreddarsy di eiga breoppleving med Folgefonni Breførarlag. Leige av privat guide gir deg fleksibilitet til å lage opplegg etter eigne ønsker og timeplan.

Booking
rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Folgefonni Breførarlag har eit breitt tilbod av turar og aktivitetar, både på og i tilknyting til isbreen Folgefonna. Fleire av tilboda har fast sesong med dagleg avgang. Alle standardturar kan og tingast med privat guide når det ikkje er tilgjengeleg dagleg avgang i bookingsystemet. Med privat guide kan du og få du skreddarsydd opplevingane til dine ønsker og timeplan. Prisen for leige av privat guide inkluderer nødvendig utstyr. Ta direkte kontakt med Folgefonni Breførarlag for meir informasjon og pristilbod.

Kart