Jan
19

Sjå kor Hardangerfjorden delar seg i Eidfjorden og Ulvikafjorden frå toppen av Oksen, med eit fantastisk utsiktspunkt over Hardangerbrua. Turen på 4-6 timar er krevjande men vèl verdt turen opp til fjelltoppen.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse

Om

Topptur til Oksen 1241 moh.

Frå Oksen har ein storslått utsikt 360 grader til nesten heile Hardanger, til både fjord og fjell: Samlafjorden, Sørfjorden, Eidfjorden, Granvinsfjorden, fjellområda på Voss og i Hardanger. Denne turen kan nesten alle ta, om ein tar seg nok tid til stigninga.

Oksenhalvøya stikk ut i Hardangerfjorden frå nordsida. På fjellet her var det i mellomalderen ein vete, som skulle varsla leidangen i Ullensvang om det kom fiendtlege skip. Rundt år 1000 oppretta kongen eit landevern ved å dela landet inn i skipreider. Kvar skipreid skulle halda eit skip med mat og mannskap, naust, segl og vedlikehald av utstyr. I Kinsarvik låg eit slikt skip. Som del av dette landevernet skulle det også byggast vetar og haldast vakt på fjell med fri sikt, når det var utsikt til ufred. Kom det skip skulle veten tennast, og såleis område varslast.

Siste gong vetesystemet vart brukt var under Napoleonskrigane (1808-09 og 1814), då også veten på Oksen vart sett i stand.

Kome til startpunktet og parkering: I rundkjøyringa inne i fjellet på nordsida av Hardangerbrua, ta først av mot Ulvik. Ute av tunellen, i Vallavik, ta av og kjøyr Fv 302 i retning Djønno/Tjoflot, og kjøyr langs fjorden til Tjoflot (ca 17 km). Frå Tjoflot går det ein liten grusveg opp til 250 moh, eigna for personbilar. Det er god plass til parkering ved enden av grusvegen.
Shuttlebus Hardanger tilbyr etter avtale transport service til og frå start og slutt av turen. Booking informasjon finn du her.

Sesong: slutten juni- midten september, når det er snøfritt. Ta ikkje denne turen i dårleg ver.

Startpunkt: Fotturen startar ved enden av grusvegen 2 km opp frå sjøen på Tjoflot, ca. 250 moh.

Endepunkt: Turen  går til Oksen 1241 moh.

Tilkomst med offentleg transport: Nei

Merking/Infotavler: Det er infotavle på naustvegg ved sjøen på Tjoflot, og på parkeringsplassen ved enden av grusvegen, og på stølen Vindhovden 640 moh. Stien er ikkje merka, men det er vegskilt der stien deler seg, stien er mykje brukt og viser godt.

Gradering: Turen har ikkje farlege passasjar, og er mykje brukt og lett å gå på.  Det er stigning heile vegen, med to særleg bratte parti 400 – 600 moh, og 800-1100 moh med sterk stigning. Dette er difor ein krevjande tur.

Høgdeskilnad: Frå parkeringsplassen 250 moh til Oksen 1241moh er det høgdeskilnad på ca 990 meter.

Tidsbruk: Frå parkeringsplassen til Oksen tek det frå 2-4 timar å gå ein veg, alt etter fysisk form. Tur-reut må ein rekne 3,5 - 6 timar.

Turomtale: Køyr langs Fv 302 til Tjoflot. Derifrå kjøyrer ein på ein grusveg, eigna for personbilar til parkeringsplass. Infotavle står her. Stien går bratt oppover gjennom granskog. Frå stølen Vindhovden er det utsikt til Samlafjorden og Sørfjorden. Det går vidare bratt oppover. Særleg 400-600 moh og 800-1100 moh er det sterk stigning. Frå toppen er det fantastisk utsikt til Samlafjorden, Sørfjorden, Eidfjorden, Granvinsfjorden, fjellområda på Voss og i Hardanger. Legg gjerne turen ut på Veten på den sørlege delen av toppen av Oksen, der er utsikten aller best, og også lokalitet for den gamle varden.             

Gode råd: Bruk god tid, og hugs fotografering på veg opp før ein blir for sliten. Hugs å skriva namnet ditt i boka som ligg i postkassen på Oksen. Turen bør ikkje veljast i dårleg ver. Tåke legg seg ofte ned over toppen når det er dårleg ver, det er vanskeleg å finna rett veg ned att i tåke. Ta med mat og drikke, og varme klede. Det kan vera kaldt på toppen.

Variasjon av denne turen: Ein kan velja å gå vidare ned att til Djønno, Selstad i Granvinsfjorden eller Stokksel i Granvin. Desse løypene er dårlegare merka, og ein treng kart.

 

Aktiviteter
Avstand
Deltagere må ta med
Generelle fasiliteter
Gradering
Natur og terreng
Sesong
Varighet

Kart