Herand Kulturhistoriske Senter

Okt
16

Utstillinga "Ei reise gjennom 9000 år" viser kulturlandskapet i Herand frå sist istid og fram til førre hundreår. Det autentiske landskapet i området har spor etter alle periodar, frå 9000 år gammal busetting i heller...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Nettside

Om

Utstillinga "Ei reise gjennom 9000 år" viser kulturlandskapet i Herand frå sist istid og fram til førre hundreår. Det autentiske landskapet i området har spor etter alle periodar, frå 9000 år gammal busetting i hellerane, unike helleristingar frå bronsealderen, samt nausttuft og gravfunn frå jernalderen. Kulturminna kan opplevast i gåavtsand frå senteret.

Kart