Fotturar i Ulvik

Ulvik har vakre område med varierte løyper med 13 turstiar som er merka for fot- og sykkelturar. Forslag til hiking turar er: -   Kvasshovden, 0-1065 moh med merka løype, 7,5 km. Start ved Ulvik Fjord Hotel. - Osa...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Ulvik har vakre område med varierte løyper med 13 turstiar som er merka

for fot- og sykkelturar.

Forslag til hiking turar er: -

  Kvasshovden, 0-1065 moh med merka løype, 7,5 km. Start ved Ulvik Fjord Hotel.

- Osa-Osasete, merka sti, t/r 3-4 t.  Start frp Osa.

Kulturhistorisk vandring i Ulvik, kart og kulturlandskapshandbok er tilgjengeleg.  For meir informasjon og kart kontakt Ulvik Turistkontor.

Kart