Agatunet-Nortveit

Jan
23

Stien startar og endar ved det velkjende Agatunet, det største klyngjetunet i Noreg. Terrenget er først flatt, seinare bratt og kupert. Ein krevjande tur som fører deg gjennom eit spanande og interessant kulturlandska...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Stien startar og endar ved det velkjende Agatunet, det største klyngjetunet i Noreg. Terrenget er først flatt, seinare bratt og kupert. Ein krevjande tur som fører deg gjennom eit spanande og interessant kulturlandskap. . Om lag 2 timar tur/retur

 

Følg grusvegen oppover ca 200 meter til du møter skilt som viser vegen videre til Agastølen, Nortveite, i nordvestlig retning. Forsette denne veien vidare til du møter nye skilt mot Nortveite. Herifra går turen på lett sti delvis i skog men har innimellom utsiktspunkt. Stien er bra merka og passerer 2-3 småbekke, den siste ute på husmansplassen.

Du kan og gå opp til Agastølen, ca 400 moh. og tilbake til parkeringsplassen. Stien opp til Agastølen er tidvis bratt og der kan i vått ver ha nokre glatte parti. Stien inkluderer også klatring i stiar.

Denne turen kan kombinerast med andre turar. Sjå ut.no.

NB: Skredfare utanom sesong. 

Kart