Holmaskjer

Folgefonna nasjonalpark

Odda Turistkontor
NO-5750 Odda
Norway

Tel: +47 480 70 777

Email:
turist@ullensvang.kommune.no