Bruheim Camping

Me har ein liten campingplass ved elva Eio med plass til 9 - 10 einheiter. Du finn oss som nærmaste nabo til Bergslien Turistheim. Me er opne 1.juni - 1.september. Familievenlegt. Kort veg til butikken. Her vi...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail

Om

Me har ein liten campingplass ved elva Eio med plass til 9 - 10 einheiter. Du finn oss som nærmaste nabo til Bergslien Turistheim. Me er opne 1.juni - 1.september.

Familievenlegt. Kort veg til butikken.

Her vil du trivast!


Venleg helsing Monica

Kart