Sysendammen

Jan
21

Ein av Noregs største steinfyllingsdammar. Demninga ligg like ved Rv 7 og er lett synleg frå vegen.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Tripadvisor

Om

Ein av Noregs største steinfyllingsdammar. Dammen er 1.160 m lang, og demninga består av 3,6 mill. m3 stein og fyllmasse. Demninga ligg like ved Rv 7 og er lett synleg frå vegen. Informasjon og parkering ved dammen.

Kart