Liseth/Fossli - Rembesdalseter - Finse

Sep
17

2 dagars tur der du får oppleve eit imponerande utsyn over Simadal og fjorden på vegen.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse

Om

Vi anbefalar å planlegge turen godt. Les rutebeskrivelsen på www.ut.no og bruk gode kart. Parker på Liseth eller Fossli.Første dag av turen, frå Liseth/Fossli til Rembesdalseter tek ca 8 timar og er mindre krevande enn dag 2, som krev god erfaring i fjellet. Rembesdalseter (sjølvbetjent) stod ferdig i 1964 og ligg på ein gamal setervoll ved Rembesdalsvatnet. Med Hardangerjøkulen rett utanfor stovevindauget er dette eit fristande turmål for mange, og spesielt dei brekyndige. Terrenget i området er krevande, også når det er vått på grunn av parti med glatte svaberg.Fortsett turen dagen etter, frå Rembesdalseter til Finse 8 timar. OBS! Følge T-merkinga! I det høgaste partiet er det langt mellom vardane nokre stader pga. snøfonner og utlegging av sommarbruer kan ofte bli forsinka pga. snø. Vi anbefalar middag og overnatting på Finsehytta før du tek toget frå Finse til Haugastøl/Geilo og buss tilbake Liseth/Fossli.

Dette er ein tur i høgfjellet. Dette må du vite før du går i høgfjellet i Norge:

Ta med varme, vindtette og vasstette klede.

Veret i høgfjellet er annleis enn i låglandet. Du må vera førebudd på låge temperaturar, også om sommaren. Veret kan skift raskt. Om det er fint ver i låglandet kan det vera skodde i høgfjellet, og vesentleg lågare temperaturar.

Ha med kart og kompass (og GPS). I Norge kan det vera vanskeleg å følgja stien, trass i at den er merka. Særleg i skodde kan ein gå seg bort. Difor treng du kart og kompass.

Du har ikkje tilgang til elektrisitet i høgfjellet: ta med nok batteri! I kulde bruker du meir batteri.

Du har i regelen IKKJE mobildekning (og IKKJE internett) i høgfjellet. Skjer det noko, er det ikkje sikkert du kan ringa etter hjelp. Det kan vera fleire dagar å gå til nærmaste bilveg.

Me reknar avstandar i fjellet i timar og ikkje kilometer. Norsk standard gangtid (som du vil finna turskildringar, og som er merka inn i turkart ) opplev mange som svært rask gange. Du må legge til ekstra tid for pausar. Ein 6-timarstur er rekna som fulldags tur, og ein 8-timarstur er rekna som ein lang dags tur. Ver merksam på høgdeforskjell. Ein kilometer i flatt terreng er annleis enn 4 kilometer med høgdeforskjell på 1.000 meter. Nedoverbakke er like krevjande som oppoverbakke, særleg om ein ber tung sekk. 

Skal ein gå fleire dagar i fjellet må ein vera i fysisk form til å klara det. 

I høgfjellet er du i villmarka, på godt og vondt. Det er ikkje butikkar, lege, restaurantar eller minibank tilgjengeleg. Det kan vera fleire dagar å gå til nærmaste bilveg. Du kan kjøpe proviant, og overnatte, på den Norske Turistforeningen sine hytter. Du kan betale kontant eller ved betalingsfullmakt. Les meir her 

Om du ikkje vil bruka pengar på utstyr og kart, er det best å ta dagsturar, sjå mange fine turforslag i Eidfjord her

Ver merksam på at sesong for tur i høgfjellet er i juli og august, når det er snøfritt. Vinteren kan kome brått, og nådelaust, allereie i september. 

Ikkje utsett deg sjølv eller andre for fare, ved å gå utanfor sesong, eller ved å vera dårleg utstyrt. Kvart år må mange ha hjelp av frivillige i fjellet.

I regelen kan du drikka vatn i høgfjellet, men dette er ingen garanti. Ver obs på område der mange ferdest (til dømes ved Trolltunga), og i små vassdrag. 

Ta med alt søppel heim.

Naturen i høgfjellet er svært sårbar. Ikkje uroa dyr og fuglar, og øydelegg ikkje vegetasjon.

Det er ikkje lov å gjere opp eld i skogsområde mellom 15. april og 15. september.

Skal du fiska i vatn, må du ha fiskekort. Dette er til sals online, på turistkontora, og ofte på hyttene i fjellet.

 

Avstand
Gradering
Natur og terreng
Sesong
Varighet

Kart

Arrangement i nærleiken