Fiske i Eidfjord

Sep
17

Eidfjord er rik på fiskemogelegheiter i elvar, vatn og i fjorden. Fiske i fjorden er gratis.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

For fiske i elvar og vatn etter laks og sjøaure, må det i tillegg til fiskekort betalast fisketrygdavgift på http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/betal .

Sal fiskekort:     

Eio: www.eidfjordsportsfiske.no

Nedre del av Eidfjordvatnet og Simaelva: YX bensinstasjon i sentrum. 

Øvre del av Eidfjordvatnet og Veig : Sæbø Camping                   

Simaelva: www.inatur.no

På Hardangervidda fins mange fiskevatn med fjellaure. Det er ikkje naudsynt med fisketrygdavgift i fjellområda (kun på fiske etter laks og sjøaure).

Sal av fiskekort: 
Fellesfiskekort for Statsalmenningen: www.inatur.no
Fiskekort for Veig (Veigdalen): Turistkontoret og Vivelid Fjellstova
Ullensvangkortet: Turistkontoret og www.inatur.no
Isdalsvatnet: www.inatur.no
Sysendalen:  Garen Camping                                

For laksefiske gjeld: Villaksen er freda, dvs. den skal gjenutsetjast.

I Eio er det muleg å få med seg ein fiskeguide inkl. fiskeutstyr på bestilling. Ta kontakt med Eidfjord Sportsfiske, Jesper Nielsen, tel. +47 99398754, email: post@eidfjordsportsfiske.no  http://www.eidfjordsportsfiske.no/

Kart

Arrangement i nærleiken