Norsk Hydrogensymposium 2021

Aug
25-26

Konferanse med konkrete diskusjoner om hydrogenmulighetene i Norge med Vestlandet som utgangspunkt.

Booking
rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Nettside

Om

Norge har med sin energirikdom store muligheter til å bli en global aktør i et framvoksende hydrogenmarked. Både som hydrogenprodusent og teknologileverandør.

Det snakkes mye om hydrogen, men hva skjer egentlig?

Symposiet ønsker å legge til rette for gode og mest mulig konkrete diskusjoner om hydrogenmulighetene i Norge med Vestlandet som utgangspunkt. Vi ønsker å komme til bunns i hva som rører seg i ulike sektorer, som marin transport, landtransport, industri, eksport og teknologi.

Konferansen er en gyllen mulighet for deg å lære mer om spennende hydrogenprosjekt og mingle med viktige aktører.

Kart