Kurs i seglmaking

Nov
05-07

På dette kurset får me besøk av seglmakar Tor Erik Gustavsen frå «TEG seil» som har jobba som fulltids seglmakar sidan 2001. Gjennom kurset skal me læra om reparasjon og vedlikehald av tradisjonelle segl med fokus på ...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

På dette kurset får me besøk av seglmakar Tor Erik Gustavsen frå «TEG seil» som har jobba som fulltids seglmakar sidan 2001. Gjennom kurset skal me læra om reparasjon og vedlikehald av tradisjonelle segl med fokus på segl til gaffelrigga båtar. Me skal mellom anna også innom syteknikkar, teori om forming av segl, handarbeid på segl, vedlikehald og reparasjonar.

INSTRUKTØR: Tor Erik Gustavsen

PRIS: 4300,- Inkl. alle måltider

MÅLGRUPPE: Eigarar av båtar med tradisjonell gaffelrigg

TA MED: Kniv, saks, seglhanske

STAD: Hardanger fartøyvernsenter, Norheimsund

SPØRSMÅL & PÅMELDING: morten.hesthammer@fartoyvern.no/ tlf. 474 88 295, innan 18. okt. 2021

Sjå heile kursprogrammet vårt her: fartoyvern.no/kurs

Kart