Røldal Stavkyrkje

Kyrkja vart bygd på 1200-talet, og er kjend for sitt spesielle krusifiks. Etter segna sveittar det kvar jonsoknatt og folk trudde sveitten hadde lækjande kraft.

Røldal Stavkyrkje

 Røldal var i høgmiddelalderen det viktigaste pilgrimsmålet i Noreg etter Nidarosdomen. Ved jonsoktider vert det kvart år skipa til pilgrimsvandring til stavkyrkja. Kyrkja er enno i vanleg bruk, og om sommaren kan ein få omvisning.

Sist oppdatert   28.05.2013  
RELATERTE PRODUKTER

Copyright © Gunn Gravdal Elton

Odda

Røldal Stavkyrkje

Kyrkja vart bygd på slutten av 1200-talet og er kjend for krusifi kset over korbogen. Etter forteljartradisjonen sveitta det kvar jonsoknatt (etter den Julianske kalendar, i dag den 6. juli), og sveitten gav lækjande verknad. Røldal var i middelalderen...

Copyright © NVIM/Fotograf Normann

Odda

Skare kyrkje

Innvigd i 1926. Ligg ved bustadfeltet i Skare. Kapellkyrkje med heiltømra vegger etter gamalt mønster....


Copyright © NVIM/Fotograf Eidnes

Odda

Tyssedal Kyrkje

Innvigd i 1965. Moderne arbeidskyrkje- arkitektteikna for Tyssedal. Sjølve berekonstruksjonane er synlege....

Copyright © NVIM/Harald.H.

Odda

Odda Kyrkje

Bygd i 1870. Kyrkja er av det slaget som var vanleg i 1860-70-åra. Langskipskyrkje som er tredelt med kor, skip og våpenhus med tårn over. Slike standard-kyrkjer vert gjerne kalla "byggmeisterkyrkjer". Tidlegare sto ei anna kyrkje omlag på same staden....


Copyright © Hans Ordin Østebø

Odda

Gravkapellet Berjaflot

Bygd i 1930 etter mønster av den gamle steinkyrkja i Odda....


Odda Turistkontor, 5750 Odda  I  Tlf: +47 53 65 40 05  I  E-post: turistkontor@odda.kommune.no