Røldal Stavkyrkje

Kyrkja vart bygd på 1200-talet, og er kjend for sitt spesielle krusifiks. Etter segna sveittar det kvar jonsoknatt og folk trudde sveitten hadde lækjande kraft.

Røldal Stavkyrkje

 Røldal var i høgmiddelalderen det viktigaste pilgrimsmålet i Noreg etter Nidarosdomen. Ved jonsoktider vert det kvart år skipa til pilgrimsvandring til stavkyrkja. Kyrkja er enno i vanleg bruk, og om sommaren kan ein få omvisning.

Sist oppdatert   28.05.2013  
RELATERTE PRODUKTER

Copyright © Gunn Gravdal Elton

Odda

Røldal Stavkyrkje

Kyrkja vart bygd mellom 1200 og 1250, og er kjend for det undergjerande krusifikset som framleis heng over korbogen. Etter forteljartradisjonen sveitta det kvar jonsoknatt (6. juli etter den julianske kalendaren) og denne sveitten hadde lækjande...

Copyright © NVIM/Fotograf Normann

Odda

Skare kyrkje

Innvigd i 1926. Ligg ved bustadfeltet i Skare. Kapellkyrkje med heiltømra vegger etter gamalt mønster....


Copyright © NVIM/Fotograf Eidnes

Odda

Tyssedal Kyrkje

Innvigd i 1965. Moderne arbeidskyrkje- arkitektteikna for Tyssedal. Sjølve berekonstruksjonane er synlege....

Copyright © NVIM/Harald.H.

Odda

Odda Kyrkje

Bygd i 1870. Kyrkja er av det slaget som var vanleg i 1860-70-åra. Langskipskyrkje som er tredelt med kor, skip og våpenhus med tårn over. Slike standard-kyrkjer vert gjerne kalla "byggmeisterkyrkjer". Tidlegare sto ei anna kyrkje omlag på same staden....


Copyright © Hans Ordin Østebø

Odda

Gravkapellet Berjaflot

Bygd i 1930 etter mønster av den gamle steinkyrkja i Odda....


Odda Turistkontor, 5750 Odda  I  Tlf: +47 53 65 40 05  I  E-post: turistkontor@odda.kommune.no