Sykling

Hjå oss finnst mange fine sykkelturar. Me tilrår å nytta seg våre ruter som ligg utanfor allfartsveg.

Sykling
Foto: Pelle Gangeskar

Fleire annleggsvegar er vorte opprusta og ordna slik at dei høver for sykling. Det beste er å nytta terrengsykkel, men fleire turar kan også gjerast med vanleg sykkel. Langs hovudvegane er det mykje trafikk sommarstid og det tilrådast difor ikkje å sykla her. Sjå sykkelturtips under! Ta kontakt med turistkontoret for meir informasjon.
Tlf: + 47 53 65 40 05
E-post: turistkontor@odda.kommune.no

Sist oppdatert   06.05.2011  

Odda Turistkontor, 5750 Odda  I  Tlf: +47 53 65 40 05  I  E-post: turistkontor@odda.kommune.no